Jabatan PEJABAT PENGURUS BESAR WILAYAH FELCRA BERHAD SARAWAK
Alamat Lot 8387, Blok 59, Muara Tuang Land District,Jalan Dato Mohd Musa,94300 Kota Samarahan, Sarawak
No Telefon 082-661793
No Fax 082-661767/661768
Email felcra01@yahoo.com.my
Laman Web Rasmi http://www.felcra.com.my
Laman Sosial Rasmi
Ketua Jabatan ENCIK MOHAMAD KHALID BIN MOHAMAD NOOR (Pengurus Besar Wilayah)
E-Mel Ketua Jabatan khalid.felcra@gmail.com