Jabatan PEJABAT PENGURUS BESAR WILAYAH FELCRA BERHAD SARAWAK
Alamat Lot 8387, Blok 59, Muara Tuang Land District,Jalan Dato' Mohd Musa,94300 Kota Samarahan, Sarawak
No Telefon 082-661766
No Fax 082-661767/661768
Email felcra01@yahoo.com.my
Laman Web Rasmi http://www.felcra.com.my
Laman Sosial Rasmi
Ketua Jabatan HAJI ZAINUL ANZAID BIN HAJI SEMAN (Pengurus Besar Wilayah)
E-Mel Ketua Jabatan