Jabatan IBU PEJABAT POLIS DIRAJA MALAYSIA
Alamat Jalan Badruddin, 93560 Kuching.
No Telefon 082-245522/274263
No Fax 082-428355/257664
Email cccswk@rmp.gov.my
Laman Web Rasmi http://www.rmp.gov.my/
Laman Sosial Rasmi http://www.facebook.com/PolisDirajaMalaysia
Ketua Jabatan YDH SDCP DATO’ WIRA MUHAMMAD SABTU BIN OSMAN
E-Mel Ketua Jabatan cpo.sarawak@rmp.gov.my