e-Kuarters

grey arrow
Borang Permohonan Kuarters
grey arrow
Borang Aduan Kuarters
grey arrow
Semak Status Permohonan
grey arrow
Permohonan Keluar Kuarters
grey arrow
Panduan Mengisi Borang Permohonan Menduduki Kuarters Persekutuan Sarawak (E-Kuarters)
   
PERMOHONAN KUARTERS
Syarat - Syarat Permohonan Kuarters
grey arrow
Warganegara Malaysia yang berkhidmat dengan Kerajaan Persekutuan di negeri Sarawak sahaja.
grey arrow
Kuarters Gunasama Persekutuan yang ditawarkan hanya untuk lima (5) tahun sahaja.
grey arrow
Kuarters Gunasama Persekutuan diutamakan kepada pegawai / kakitangan daripada luar kawasan kuarters dipohon.
grey arrow
Tawaran Kuarters Gunasama Persekutuan tertakluk kepada kekosongan kuarters sedia ada dalam tahun semasa.
grey arrow
Surat tawaran menduduki Kuarters Gunasama Persekutuan hanya akan dikeluarkan oleh Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak sahaja. Surat tawaran yang dikeluarkan oleh agensi lain dianggap tidak sah.
grey arrow
Borang permohonan Kuarters Gunasama Persekutuan sah dan digunapakai dalam tempoh satu(1) tahun daripada tarikh permohonan. Selepas tempoh satu(1) tahun, permohonan tersebut dianggap tidak berjaya / tidak sah dan pemohon perlu memperbaharui permohonan tersebut sekiranya masih berminat.
 
Saya adalah penjawat TETAP Kerajaan PERSEKUTUAN yang bekerja di Negeri SARAWAK.
Saya telah membaca syarat-syarat Permohonan kuarters dan bersetuju bahawa butiran yang di atas adalah benar dan pihak SUPS berhak membatalkan Permohonan saya tanpa notis terlebih dahulu sekiranya saya didapati memberikan butiran yang salah.
 

 
Hak Cipta Terpelihara © 2019 Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak
 
edge   edge