Takwim Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Bagi Kelulusan Permohonan Pengubahsuaian Ruang Pejabat Di Bangunan Gunasama Persekutuan (BGP) Sarawak Tahun 2021

Takwim Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Bagi Kelulusan Permohonan Pengubahsuaian Ruang Pejabat Di Bangunan Gunasama Persekutuan (BGP) Sarawak Tahun 2021

PERKARA

TARIKH MESYUARAT

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL BILANGAN 1

FEBRUARI 2021

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL BILANGAN 2

MEI 2021

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL BILANGAN 3

OGOS 2021

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL BILANGAN 4

NOVEMBER 2021