Takwim Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Bagi Kelulusan Permohonan Pengubahsuaian Ruang Pejabat Di Bangunan Gunasama Persekutuan (BGP) Sarawak Tahun 2022

PERKARA

TARIKH MESYUARAT

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL BILANGAN 1

25 FEBRUARI 2022

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL BILANGAN 2

23 MEI 2022

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL BILANGAN 3

26 OGOS 2022

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL BILANGAN 4

21 NOVEMBER 2022