Bantu kami untuk memperbaiki laman web dengan menjawab kaji selidik kepuasan pengguna

Selamat Datang ke Portal Rasmi

PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SARAWAK

Bicara Tokoh

"Malaysia akan terus menyuarakan pendirian dalam menjaga kepentingan dan kedaulatan negara serta membawa suara keamanan sejagat di arena antarabangsa. Kerajaan juga akan terus bekerja dalam semangat keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran sebagai Keluarga Malaysia yang merentasi fahaman politik dan ideologi demi kesejahteraan semua."

SEGALA CABARAN AKAN TERUS DIDEPANI BERSAMA SECARA KOLEKTIF, DENGAN MENCARI TITIK PERSAMAAN DAN MENGENEPIKAN PERBEZAAN

YAB DATO’ SRI ISMAIL SABRI YAAKOB
PERDANA MENTERI

"Tanggungjawab yang besar perlu dilaksanakan oleh penjawat awam yang menjadi penyedia perkhidmatan, fasilitator, penentu kadar, pengatur dan perunding dalam merealisasikan inisiatif-inisiatif di bawah aspirasi Keluarga Malaysia. Kecekapan dan kepantasan dalam penyampaian perkhidmatan awam dapat ditingkatkan selaras dengan prinsip F.A.S.T.E.R."

MENGIBARATKAN KELUARGA MALAYSIA SEBAGAI SEBUAH RUMAH, PENJAWAT AWAM ADALAH PAGAR KELUARGA MALAYSIA. JUSTERU, PENJAWAT AWAM PERLU BERSAMA-SAMA MENGGEMBLENG PEMIKIRAN, USAHA DAN SUMBER BAGI MEREALISASIKAN SEMUA INISIATIF BERKENAAN KE ARAH PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN YANG TERBAIK KEPADA RAKYAT

YBHG. TAN SRI DATUK AMAR MOHD ZUKI BIN ALI
KETUA SETIAUSAHA NEGARA

"Tanggungjawab untuk memastikan perkhidmatan awam sentiasa relevan dan menjadi GAME CHANGER, ejen perubahan yang dinamik dan efektif dalam pemantapan perkhidmatan awam dan pembangunan negara."

PERKHIDMATAN AWAM PERLU BERGERAK MENUJU "THE THINKING CIVIL SERVICE", IAITU BERUPAYA MEMAHAMI SITUASI SEBENAR, BERFIKIRAN KEUSAHAWANAN DAN BERSEDIA UNTUK MENYELESAIKAN PELBAGAI ISU MERENTAS KEMENTERIAN DAN JABATAN

YBHG. DATO’ SRI MOHD SHAFIQ BIN ABDULLAH
KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM

Fakta Ringkas

0
Bangunan Gunasama Persekutuan
0
Kuarters Gunasama Persekutuan
0
Jabatan & Agensi Persekutuan
0
Agensi Badan Berkanun
0
Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)