acessc50.png
contraste40.png
fontsma40.png
fontsme40.png
fonts40.png
faq.png phone.png feedback.png sitemap.png

Info Korporat

Visi

Peneraju Perkhidmatan Awam Persekutuan Sarawak Dalam Menjalin Perhubungan Erat Antara Kerajaan Persekutuan Dan Negeri Serta Memudahcara Pelaksanaan Projek Pembangunan Persekutuan.

Misi

Memperkasa Perhubungan Agensi Persekutuan Dan Kerajaan Negeri Bagi Mengoptimumkan Penyampaian Perkhidmatan.

Latar Belakang

Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak telah ditubuhkan pada tahun 1963 dengan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tertentu dan telah dimansuhkan mulai 1 Jun 1982. Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak telah ditubuhkan semula pada 1 Mei 1990 berikutan daripada keputusan Jemaah Menteri pada 21 November 1989.

Fungsi
 • Mengukuhkan Perhubungan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sarawak.
 • Mengurus Bangunan Gunasama Persekutuan dan Kuarters Persekutuan Sarawak.
 • Menyelaras dan Memantau Projek-Projek Bangunan Gunasama dan Kuarters Gunasama Persekutuan.
 • Pemudahcara Pelaksanaan ProjekProjek Pembangunan di Negeri Sarawak bersama dengan Kerajaan Negeri Sarawak.
 • Menyelaras Program-Program Peningkatan Kualiti dan Produktiviti Jabatan-Jabatan Persekutuan di Negeri Sarawak.
 • Menyelaras Program-Program Lawatan Pembesar, Menteri, Orang-orang Kenamaan daripada Semenanjung Malaysia dan Sabah ke Negeri Sarawak.
Piagam Pelangan
 • Pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan serta-merta.
 • Permohonan tempahan bilik mesyuarat dan auditorium akan diberi maklum balas dalam tempoh tiga hari bekerja.
 • Permohonan baharu / gantian kad akses / pas khas memasuki Kompleks Persekutuan Kuching (KPK) akan diproses dalam tempoh tiga hari bekerja.
 • Keputusan Permohonan Penyewaan Ruang Pejabat di Premis Bukan Milik Kerajaan Persekutuan akan dikeluarkan dalam tempoh tiga hari bekerja selepas tarikh Mesyuarat Jawatankuasa Ruang Pejabat (JRP) Sarawak.
 • Perakuan penerimaan permohonan menduduki kuarters akan diberi maklum balas dalam tempoh tiga hari bekerja.
 • Perakuan penerimaan aduan kerosakan kuarters akan diberi maklum balas dalam tempoh tiga hari bekerja.
 • Setiap aduan (selain aduan kerosakan kuarters) akan diambil tindakan dalam tempoh tiga hari bekerja.
 • Pembayaran bil dan tuntutan akan dilaksanakan dalam tempoh tujuh hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.