acessc50.png
contraste40.png
fontsma40.png
fontsme40.png
fonts40.png
faq.png phone.png feedback.png sitemap.png

Perutusan Setiausaha Persekutuan Sarawak

Tuan Haji

Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera,
Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak merupakan Pejabat Persekutuan yang bertindak sebagai "lead-agency" bagi semua Jabatan Persekutuan dan Badan-Badan Berkanun Persekutuan yang terdapat di Negeri ini. Dengan arus globalisasi dan kepesatan pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di Malaysia, Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak merasa terpanggil untuk memberikan perkhidmatan atas talian yang setanding dengan agensi-agensi pusat yang lain.

Berperanan sebagai "lead-agency" bagi seluruh Jabatan Persekutuan di Sarawak, pejabat ini sentiasa prihatin dan peka terhadap perubahan-perubahan yang diinginkan oleh pelanggan dan "stakeholder". Justeru, kami berjanji akan memberikan perkhidmatan yang terbaik dan unggul kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan pejabat ini.

Melihat kepada perkembangan penggunaan ICT di kalangan pelanggan, Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak sentiasa berusaha untuk memberikan maklumat terkini di samping menyediakan perkhidmatan yang efektif dan efisien dari semasa ke semasa mengikut kehendak dan kemahuan pelanggan kami.

Sehubungan itu, bagi memenuhi ekspektasi tersebut, pejabat ini telah membangunkan portal rasmi Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak bagi memudahkan penyampaian maklumat dan komunikasi dilakukan dengan cepat dan pantas. Pelbagai maklumat penting merangkumi setiap aspek pengurusan yang dikendalikan oleh Pejabat ini akan dipaparkan dalam portal ini. Adalah diharapkan agar maklumat-maklumat tersebut dapat dijadikan wadah rujukan yang berguna kepada pelanggan yang memerlukannya. Perkhidmatan atas talian atau lebih dikenali dengan sistem "on-line" yang terdapat dalam portal ini juga diharap dapat membantu pelanggan dalam memudahkan urusan masing-masing.

Saya yakin dan percaya, dengan wujudnya portal rasmi Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak, pejabat ini mampu memberikan perkhidmatan atas talian yang dapat memberi kepuasan kepada setiap pelanggan kami.

Selamat melayari portal rasmi Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak.

Sekian terima kasih.


Dato Ahmad Nadzri Bin Mohd Hassan
Setiausaha Persekutuan Sarawak