Image

Pengurusan Kuarters Gunasama Persekutuan

Fungsi utama perkhidmatan:
1. Urusan Permohonan Menduduki Kuarters
2. Urusan Aduan Kerosakan Kuarters
3. Urusan Permohonan Keluar Kuarters
4. Urusan Penyelenggaraan Kuarters