Image

Pengurusan Kuarters Gunasama Persekutuan

Fungsi utama perkhidmatan:
1. Pengurusan Aset Pejabat SUP Sarawak
2. Pengurusan Stor Pejabat SUP Sarawak
3. Pengurusan Kuarters Gunasama Persekutuan Sarawak
4. Pengurusan Penyelenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan
5. Pengurusan Penyewaan Ruang Bangunan (Premis) di Bangunan Gunasama Persekutuan Sarawak